Liturgické úkony a postoje

mají skutečný a plný význam pouze tehdy, když jimi chceme vyjádřit aktivní účast

 • vyjadřují se jimi jednotlivci
 • celé společenství nebo zástupci jménem společenství
 • společným konáním se dává najevo jednota všech v Kristu


  • postoje zaujímjící na nějakou dobu:
   • chůze (kráčení) - k oltáři vyjadřuje připravenost ke službě
   • klečení (klanění, adorace) - je výrazem pokání, pokory, lítosti klečení
   • stání - vyjadřuje naši úctu k Bohu, připravenoststání
   • sezení - vyjadřuje soustředěnost, usebrání a naslouchání sezení
   • prostrace - výraz nejhlubší pokory a úcty prostrace
   • sepjaté ruce - vyjadřuje naše směřování k Bohu, který nás převyšuje
   • rozpjaté ruce - projev "očekávající pomoc shora"rozepnuté ruce
   • vzkládání rukou - je znakem předání ducha svatéhovzkládání rukou
  • úkony jednorázové:
   • úklony - je výrazem vzdání úctyúklona hlavou
   • pokleknutí - je vzdání úcty Pánu
   • podání ruky - vyjadřuje projev přátelství, odpuštění, jednoty
   • bití v prsa - znamená pokoru a lítostbití v prsa
   • mytí rukou - je symbolem čistoty srdce
   • políbení - projev úcty ke Kristu (oltář, evangeliář)