Od Tábora asi hodinu cesty na jih, kde Kozský potok ústí do řeky Lužnice, stávalo před věky město a tvrz Sezimovo Ústí.
(Přívlastek Sezimovo je od rodu Sezimů) První zmíňka o Dominikánském klášteře je z roku 1262. Zakladatelem Sezimova Ústí
byl rod Vítkovců. 21.února 1420 vpadli husité do nestřeženého města a zapálili je, obyvatele škrtily a vše rozbíjeli.
Na nejvyšším bodě zůstaly stát zdi farního kostela a po 400 létech roku 1830 byla zřícenina zbořena.

Roku 1826 začalo vyjednávání o novém osídlení toho místa. Roku 1828 vzniká nová obec Starý Tábor. Roku 1832 bylo
postaveno 80 domků k obývání se 479 lidmi.

Roku 1835 věnovala paní Terezie Rieglová, koželužská mistrová, vdova po táborském měšťanovi kapitál 3 612 zlatých
a 38 krejcarů stříbra k tomu, aby ve Starém Táboře se malý kostel neb kaple postavila. 22.března 1836 bylo uděleno
povolení ke stavbě. 7.září 1837 se započalo se stavbou s velkým nadšením a 23.května 1841 byl kostel vysvěcen
jindřichohradeckým proboštem P.Vojtěchem Juhnem. Kostel byl následně vybaven převážně z darů občanů města.
3.března 1906 se započalo se stavbou farní budovy a byla dokončena r. 1907.

Roku 1917 byly sejmuty a odvezeny dva zvony k vojenským účelům. 2.března 1920 bylo město Starý Tábor přejmenováno
na Sezimovo Ústí. Roku 1930 byly ze sbírek pořízeny dva nové zvony - Vojtěch 60kg a František 120kg, které byly opět
v r. 1942 použity pro vojenské účely.

Roku 1955 byla do kostela svépomocí zavedena elektřina. V letech 1963 - 1965 byly opraveny obě věže kostela.
Roku 1969 byla provedenagenerální oprava kostela, interiér upraven dle liturgické reformy. Do věže byl zapůjčen
po prasklině opravený zvon z Tábora. Roku 1978 opravena malá věž a fasáda velké věže, z velké části přeložena krytina
a kostel z venku nabílen.

2.srpna 1985 náhle zemřel dlouholetý varhaník a kostelník. Daroval kostelu harmonium. Roku 1989 byla opravena malba
uvnitř kostela do výše 2m. 29.dubna 1990 posvětil českobudějovický biskup Miloslav Vlk dva nové zvony,
Marie - Anežka 34kg a Václav 104kg. Zvony byly ulity v dílně Rudolfa Manouška ve zbraslavi a elektrické zvonění zavedl
p.Zárybnický z Příbrami.

V lednu 1993 delegace z rakouského Imbachu přivezla peníze na opravu střechy kostela. Práce byla provedena od 13.května
do 30.června firmou Tegola ze Sezimova Ústí. Roku 1998 bylo provedeno ozvučení kostela a 25.října téhož roku vysvětil
mons.Vyhlídka opravený kříž před kostelem.

1.ledna 2000 byla zřízena samostatná farnost Sezimovo Ústí a filiální kostel Povýšení sv. Kříže byl povýšen na farní.
Od srpna(2000) do září(2001) byla provedena nová kompletní elektroinstalace a na podzim byla zkolaudována.
Na podzim(2000) byla vyměněna dlažba v lodi kostela. V květnu 2001 byl kostel vybaven elektrickým topením.
Byl též opraven a pozlacen kříž poškozen vandaly. Byla též opravena báň na hlavní věži počkozená vichřicí.
V červenci 2001 byl celý kostel vymalován a došlo ke změně barvy ze šedé na okrovou. V roce 2002 byla provedena
oprava křížové cesty a při poutní slavnosti 15.září byla vysvěcena jindřichohradeckým proboštem P.Václavem Habartem.
V témže roce bylo započato s opravou farní budovy. (výměna střešní krytiny a drobné úpravy)


aktualizováno 11.února 2003


připomínky a doplňující poznámky