Den Čas Aktivita Poznámka
Neděle 09:45 Modlitba růžence
 není v době postní 
09:45 Křížová cesta
 pouze v době postní 
10:15 Mše svatá
 
Pondělí
 
 
 
 
 
 
Úterý 17:00 Modlitba růžence
 
17:30 Adorace
 
17:30 Májová pobožnost
 pouze v květnu 
18:00 Mše svatá
 po mši svaté nešpory
19:00 Mariánské společenství
 Na faře 
Středa 8:00Ranní chvaly na faře
9:00Modlitba matek na faře
Čtvrtek
 
 
 
 
 
 
Pátek 8:00Ranní chvaly na faře
 
 
 
Sobota