Den Čas Aktivita Poznámka

Neděle

09:45

modlitba růžence

není v době postní

09:45

křížová cesta

pouze v době postní

10:15

mše svatá

Pondělí

Úterý

17:00

modlitba růžence, adorace

17:30

Májová pobožnost

pouze v květnu

18:00

mše svatá

po mši svaté nešpory

19:00

společenství

na faře

Středa

8:00

ranní chvály

na faře

9:00

Modlitba matek

na faře

Čtvrtek

16:00

růženec

16:30

mše svatá

Pátek

8:00

ranní chvály a četba

na faře

Sobota

8:00

mše svatá

Aktuální informace o dění ve farnosti naleznete zde.